Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website www.b2b-wear.com

Algemeen
Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruik van de website van www.b2b-wear.com (“Website”), evenals op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aan u worden verstrekt (“Inhoud”).
Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken, stemt u in met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

Gebruik van de Website
U stemt ermee in de Website uitsluitend voor wettige doeleinden te gebruiken en niet op een manier die de rechten van anderen beperkt of verstoort.
Het is niet toegestaan om de Website te gebruiken voor het versturen of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere schadelijke software bevat.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud en de vormgeving van de Website, inclusief teksten, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, berusten bij Back To Basics of haar licentiegevers.
Het is niet toegestaan om enig materiaal van de Website te kopiëren, verspreiden, te verveelvoudigen of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Back To Basics.

Aansprakelijkheid
Hoewel Back To Basics zich inspant om accurate en actuele informatie op de Website te verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat de Inhoud volledig en/of juist is. Back To Basics is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) de Website, inclusief schade door virussen of onjuistheden in de Inhoud.
Back To Basics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die via links op de Website worden bezocht.

Privacy
Het gebruik van de Website kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Door de Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Wijzigingen
Back To Basics behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Website worden geplaatst.
Wij raden u aan om de Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

Toepasselijk Recht en Geschillen
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de Website zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Bladel.

Contact
Voor vragen over de Website of deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@b2b-wear.com

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 31-5-2024